Profil PKZ
Co to PKZ?

Profil Kierowcy Zawodowego to indywidualny dokument z numerem, który nadawany jest każdemu kierowcy zawodowemu w celu uzyskania kodu 95 po odbyciu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego. Profil kierowcy zawodowego został wprowadzony 6 kwietnia 2022 roku, w ramach nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

Co trzeba zrobić, żeby założyć PKZ?

Tak jak w przypadku zakładania profilu kandydata na kierowcę, tak w przypadku Profilu Kierowcy Zawodowego, aby go uzyskać należy złożyć odpowiednie dokumenty w wydziale komunikacji urzędu, do którego przynależymy. Możemy to zrobić osobiście lub elektronicznie poprzez system ePUAP. Niezależnie od tego, jaką formę składania wniosku wybierzemy, musimy zebrać następujące dokumenty:

  • badania lekarskie oraz psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;
  • jedno kolorowe zdjęcie;
  • aktualny dokument tożsamości – może to być dowód osobisty, paszport lub karta pobytu;
  • aktualne prawo jazdy.

Profil wydawany jest bezpłatnie i jeśli wniosek jest poprawny to PKZ powinniśmy otrzymać od ręki.

Profil należy uzyskać przed rozpoczęciem kursów.

Dowiedz się więcej!