Kurs ADR

Wszyscy kierowcy, którzy chcą wykonywać przewóz materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalistyczne szkolenie ADR. Jest to wymóg w ramach umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Kursy ADR zakończone są egzaminem państwowym.

Kurs ADR stanowi kompleksowe szkolenie, które przygotowuje uczestników do bezpiecznego obsługiwania i transportu materiałów niebezpiecznych, zwracając szczególną uwagę na przepisy regulujące tę dziedzinę oraz właściwe procedury postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Dzięki temu kursanci zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności, aby skutecznie działać w branży transportowej.

Card image cap
Fotka
Dla kogo?

  • Kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR i których uprawnienia wygasły ( dla tych osób przygotowaliśmy kursy początkowe),
  • • Kierowców zawodowych, którzy posiadają uprawnienia ADR i chcą przedłużyć ich ważność o kolejne 5 lat mogą to uczynić w ostatnim roku ważności (dla tych osób przygotowaliśmy kursy uzupełniające).
Fotka
Ile trwa?

  • podstawowy – min. 18 godzin lekcyjnych.
  • specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach – min. 13 godzin lekcyjnych.
  • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 – min. 8 godzin lekcyjnych.
  • specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 – min. 8 godzin lekcyjnych.
Fotka
Jakie są wymagania?

Każdy kursant chcący przystąpić do kursu ADR przeznaczonego dla kierowców, spełnić musi następujące wymagania:

  • Wiek – ukończone 21 lat;
  • Jedno zdjęcie;
  • Spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i ustawy o transporcie drogowym.
Fotka
Egzamin?

Egzaminy, przeprowadza się w formie testu pisemnego, składającego się z pytań pochodzących z katalogu pytań egzaminacyjnych, przygotowanego przez jednostkę upoważnioną. Jednostka ta podaje do publicznej wiadomości przykładowe pytania egzaminacyjne dla każdego rodzaju kursu dokształcającego.